Privacy

Privacy- en cookie verklaring

Via de website van Cleaning Partners Nederland (www.cleaningpartnersnederland.nl) worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldig omgang met deze gegevens is voor ons van groot belang.

Cleaning Partners Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cleaning Partners Nederland
Esdoornlaan 34
4902 TP Oosterhout

Algemeen
Door gebruik te maken van onze diensten en website kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Cleaning Partners Nederland verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op onze website. Cleaning Partners Nederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet– en regelgeving. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam
E-mailadres
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Cleaning Partners Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van nieuwsbrieven
Om telefonisch of per mail contact met u op te nemen indien nodig
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Indien u persoonsgegevens met Cleaning Partners Nederland deelt, bewaart Cleaning Partners Nederland uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.

Delen met derden
Cleaning Partners Nederland deelt uw persoonsgegevens niet met derden mits hiervoor een wettelijke verplichting is of dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. In overige gevallen verstrekt Cleaning Partners Nederland alleen uw persoonsgegevens aan derden indien u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Wanneer uw gegevens, onder de eerder genoemde voorwaarden, aan derden worden verstrekt, sluit Cleaning Partners Nederland een verwerkersovereenkomst met deze derde partij waar op een zelfde manier vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Cleaning Partners Nederland blijft in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken
Op de Cleaning Partners Nederland website wordt gebruik gemaakt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Cleaning Partners Nederland gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren doordat wij inzicht krijgen in het functioneren van de website. Voor het niet meer automatisch opslaan van cookies en/of uw huidig opgeslagen cookies te verwijderen, verzoeken wij u de instellingen van uw browser te checken.

Rechten
Voor privacyrechten, onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verwijzen we u door naar deze webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mochten u gebruik willen maken van een van uw AVG-privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens die wij van u hebben, dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar info@cleaningpartnersnederland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Cleaning Partners Nederland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn bij ons of indien u nog vragen over uw privacy op onze website of onze privacy- en cookieverklaring heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@cleaningpartnersnederland.nl.

Aanpassingen
Cleaning Partners Nederland behoudt zicht het recht om aanpassingen te doen aan deze privacy- en cookieverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op onze website. Deze Privacy Verklaring is op 4 januari 2019 voor het laatst gewijzigd.

0162 – 450 330